Regulamin stajni

Regulamin wewnętrzny stajni

(najważniejsze postanowienia)

 

I. Postanowienie ogólne

 

     I.I. Przebywanie na obszarze stajni i pastwiskach

 

 

     I.II. Osoby uczestniczące w zajęciach

 

 

II. Przed i po jeździe
 

 

III. Podczas jazdy

 

 

IV. Postanowienie końcowe (porządkowe)

 

 

 

Proszę zapoznać się z Regulaminem Stajni !